Pressemeldinger

3. kvartalsrapport 2017

Bank2 leverer god lønnsomhet og høy vekst

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 29 september 2017

Regnskap 1.halvår 2017

Bank2 leverer god lønnsomhet og høyere vekst

Styret foreslår fisjon

Styret foreslår at banken, gjennom en fisjon, skiller ut bankens fordringsfinansieringsvirksomhet og bankens aksjer i Finans2 AS i et separat selskap, Finans2 Kapital AS. I vedlagte dokumenter offentligjøres fisjonsplanen, redegjørelsen for denne til generalforsamlingen i Bank2 ASA og Finans2 Kapital AS, samt Bank2 styrets rapport om fisjonen.

Regnskap 1. kvartal 2017

Bank2 leverer høyere lønnsomhet og vekst

Generalforsamling i Bank2

Generalforsamling i Bank2 22 mars 2017

Pressemelding for Q4

Bank2 leverer sterk fremgang og vekst

Styrets leder fratrer

Pressemelding i forbindelse med at styrets leder fratrer

Q3 2016 Pressemelding

Pressemelding i forbindelse med publisering av Q3 rapport 2016

Q2 2016 Halvårsrapport Pressemelding

Pressemelding i forbindelse med publisering av Q2 halvårsrapport 2016

3. kvartalsrapport 2017

Bank2 leverer god lønnsomhet og høy vekst

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 29 september 2017

Regnskap 1.halvår 2017

Bank2 leverer god lønnsomhet og høyere vekst

Styret foreslår fisjon

Styret foreslår at banken, gjennom en fisjon, skiller ut bankens fordringsfinansieringsvirksomhet og bankens aksjer i Finans2 AS i et separat selskap, Finans2 Kapital AS. I vedlagte dokumenter offentligjøres fisjonsplanen, redegjørelsen for denne til generalforsamlingen i Bank2 ASA og Finans2 Kapital AS, samt Bank2 styrets rapport om fisjonen.

Regnskap 1. kvartal 2017

Bank2 leverer høyere lønnsomhet og vekst

Generalforsamling i Bank2

Generalforsamling i Bank2 22 mars 2017

Pressemelding for Q4

Bank2 leverer sterk fremgang og vekst

Styrets leder fratrer

Pressemelding i forbindelse med at styrets leder fratrer

Q3 2016 Pressemelding

Pressemelding i forbindelse med publisering av Q3 rapport 2016

Q2 2016 Halvårsrapport Pressemelding

Pressemelding i forbindelse med publisering av Q2 halvårsrapport 2016