Fredag 20. oktober til mandag 23. oktober bytter vi leverandør av flere tjenester, noe som kommer deg og bedriften til gode. Den viktigste og mest synlige oppgraderingen er ny nettbank! I den forbindelse er det en del ting du må vite for å gjøre overgangen så smidig som mulig. 

Det meste i overgangen til ny leverandør vil gå automatisk, men det er noen frister du må vite om i forkant slik at du får gjennomført betalinger og sikre at du har nødvendige bilag og kontoutskrifter tilgjengelig. 

Dette må du som sender betalingsfiler tenke på allerede i dag:

  • Du, eller regnskapsføreren din, kan ikke sende inn betalinger med forfall etter torsdag 19.10 i dagens nettbank. Dessverre får vi ikke med oss disse betalingene gjennom oppgraderingen og dere må derfor legge de inn på nytt.
  • Ovenstående gjelder ikke dersom du benytter et Visma-system. Her vil betalingene med forfall etter 19.10 bli holdt tilbake av Visma, og sendt til bank først etter oppgraderingen.  
  • Det vil ikke være mulig å utbetale lønninger i perioden 19.10 - 23.10. Absolutt siste frist for lønnskjøring er torsdag 19.10 kl. 14:00 Dersom det er planlagt lønnsutbetalinger i nevnte periode, må dette gjøres i forkant av denne fristen.
  • Frist for betalinger til utland er onsdag 18.10 kl. 08:00.

                                                                                                                                         
Vi vil fortløpende legge ut mer informasjon om oppgraderingen og hvilke andre datoer du bør være oppmerksom på.