Viktig: banken sender deg aldri e-post med lenker til sider hvor du skal oppgi informasjon. 

PC-er med gammel programvare kan gjøre det mulig for kriminelle å få tilgang til passord og andre private opplysninger. Det er viktig at du sikrer din PC med oppdatert programvare, samt installerer antivirusprogram og brannmur. Det er også viktig å være svært kritisk før du åpner e-post og vedlegg fra ukjente avsendere.

Fra tid til annen får kriminelle gjennomført uautoriserte transaksjoner i nettbankene ved hjelp av trojanere som har infisert kundens PC. Ingen kunder har tapt penger ettersom bankene har erstattet beløpet som er stjålet. Trojanere og andre skadelige malware vil også i fremtiden utgjøre en del av det internasjonale trusselbildet. 

En annen form misbruk, phising, er at kunden ledes inn på en nettside som utgir seg for å være bankens. Man får en e-post med link til en ekstern nettside og på denne siden blir man bedt om å oppgi kortdata, som pinkode. Denne informasjonen blir så misbrukt til å stjele penger fra kunden.

Nordiske banker arbeider kontinuerlig med å forbedre nettbanksikkerheten. I tillegg til overvåking er det flere ledd av forsvarsverk rundt nettbankene som gjør at nettbanken er trygg sett i forhold til kundenes samlede bruk av nettbank. Det har skjedd og vil skje igjen, men med bankenes arbeid for økt nettbanksikkerhet er det fortsatt svært liten sannsynlighet for å bli utsatt for kriminalitet knyttet til nettbank.