Hvis du skulle miste jobben, bli permittert eller sykmeldt vil forsikringen dekke 3 % av utestående saldo, og ved kritisk sykdom eller dødsfall vil saldo på kredittkortet ditt innfris i sin helhet. 

Forsikringen koster kun 0,6 % av utestående kreditt og bestilles i nettbanken under Kort - Kredittkort - Mine Fordeler - Tilpass.

Avtalevilkår