Vi kan hjelpe

Ta kontakt med oss i Bank2 dersom du har behov for en ny sjanse til å få orden på din økonomi. Sammen med deg ser vi på løsninger for å refinansiere og få en ny start på din økonomi.

Fakta og fordeler med refinansieringslån:

• Vi kan finne gode løsninger som gir deg en forbedret økonomisk situasjon

• Gjennom samtaler og analyser identifiserer vi ulike løsningsalternativer

• Vår målsetning er at du skal komme styrket ut av et kundeforhold hos oss i form av bedre likviditet, eventuelt unngå tvangssalg

• Lån må sikres med pant i bolig eller annen fast eiendom

• Det forutsettes dokumentert betjeningsevne

• Passer meget godt for refinansiering av kredittkort og annen usikret gjeld