Innskuddspensjon

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) sier at alle bedrifter med mer enn to ansatte skal  ha egen tjenestepensjonsordning. Innskuddspensjon er den enkleste formen for en slik ordning. Loven sier at bedriften minimum må sette av to prosent av de ansattes lønn mellom 1–12 G (folketrygdens grunnbeløp), men det er fullt mulig å spare mer.

Eikas bedriftsportal på nett gjør det enkelt å administrere innskuddspensjonen. Alle innbetalinger til pensjonsordningen gir bedriften skattefradrag, og de  ansatte kan fritt velge hvordan de ønsker å spare selv.

  • Ansatte kan enkelt sjekke sin egen pensjon.
  • Ved uførhet får den ansatte innskuddsfritak som sikrer de oppsparte alderspensjonsmidlene.
  • Ved dødsfall hos en ansatt vil oppspart pensjonskapital utbetales til nærmeste etterlatte.
  • Bedriften kan velge mellom månedlig, kvartalsvis eller årlig faktura.
Innskuddspensjon for selvstendige næringsdrivende
Som selvstendig næringsdrivende, kan du styrke din fremtidige pensjonisttilværelse ved å investere i fond. Du kan fritt velge mellom ulike spareprofiler – alt etter hva som passer deg og din sparing.

De fire spareprofilene er: 
  • Eika Forsiktig - 30% aksjer og 70% renter
  • Eika Moderat - 55% aksjer og 45% renter
  • Eika Offensiv - 80% aksjer og 20% renter
  • Eika 100% - 100% aksjer og 0% renter
Oppspart pensjon utbetales fra 62 år, og minimum over 10 år. Spar fra 2–4 prosent av beregnet årlig inntekt mellom 1–12 G (folketrygdens grunnbeløp). Innskudd og kostnader gir fradrag i næringsoppgaven.