Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeerstatning er lovpålagt og gir dine medarbeidere rett til erstatning etter arbeidsulykker og yrkessykdommer.