Forsikring av løsøre og avling

Denne forsikringen gjør at du ikke risikerer driftstap om en skade skulle oppstå på redskap, løsøre, avling eller fastmontert produksjonsutstyr.