Driftsbygningforsikring

Denne forsikringen gjelder alle bygg på gården som benyttes til produksjon.