Kontorforsikring

Dette er en kombinert forsikring som dekker de nødvendige behovene i en kontorvirksomhet.