Huseierforsikring

Du kan kjøpe huseierforsikring for bygninger som inneholder næringsvirksomhet, kombinasjonbygg, sameier og borettslag.