Formueskadeforsikring

Formueskadeforsikring dekker ansvaret for feil som påfører en annen part et økonomisk tap.