Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret for fysisk skade på person eller ting som bedriften eller produktet forårsaker.