Hva gjør jeg hvis uhellet er ute?

  • Meld skaden til Eika Forsikring
  • Ikke kast noe av de skadde gjenstandene før det er avtalt med oss. Det kan hende vi vil undersøke gjenstandene/skaden
  • Ved vannskade sett gjenstandene på klosser eller fjern dem fra gulvet
  • Ring politiet, 02800, ved brann-, innbrudds- og tyveriskader 

Meld din skade:
Skademeldingsskjema
Tlf. 62 55 07 77
Skadeservice@eika.no

Hva skjer når jeg har meldt skaden?
Vi kontakter deg så snart som mulig. Vi bistår med å avklare omfanget av skaden og om forholdet er dekket av forsikringen. Er det behov for hjelp fra fagfolk eller eksperter, involverer vi disse. Vi følger opp saken din mot andre selskaper eller parter, hvis det skulle være nødvendig. 

Klagemuligheter

Mener du at Eika Forsikring AS eller en av våre forsikringsagenter har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, ta alltid først kontakt med din saksbehandler. Dersom du mener vår avgjørelse er tatt på feil grunnlag kan en samtale tilføre nye opplysninger og oppklare eventuelle misforståelser. Blir du ikke enig med din saksbehandler, har du flere muligheter til å gå videre med saken din.

Satse på flaks, eller forsikre bedriften?

Hvis maskinen din plutselig svikter, har du en i reserve? Har du råd til å erstatte kritisk utstyr? 
Hvis du skulle bli syk, hvem er vikaren din? Og hvor lenge har du råd til å være borte?

Bedriften din trenger en Plan B. Kontakt oss for en forsikringsprat!