Næringslån

Næringslån er et lån som sikrer fleksibilitet og handlefrihet for bedriften. Du kan låne til for eksempel eiendom, maskiner og produksjonsutstyr.

  • Lånet kan opprettes med fast rente, flytende rente eller en kombinasjon av disse.
  • Lånet tilbakebetales etter en avtale som er tilpasset bedriftens økonomiske situasjon.
  •