Byggelån

Et byggelån er skreddersydd for deg som skal bygge nytt eller skal gå i gang med omfattende rehabiliteringer. Lånet etableres som en kredittramme og utbetales i takt med utviklingen i byggeprosjektet. Etter byggeperioden overføres byggelånet til et langsiktig lån.

  • Sikrer bedriften tilgjengelige midler i hele byggeperioden.
  • Passe for større investeringer som det vil ta litt tid å ferdigstille, for eksempel en næringseiendom eller et boligprosjekt.
  •