Kassekreditt

Kassekreditt er tilpasset til deg som har inntekter og utgifter som varierer i perioder. Du kan overtrekke bedriftskontoen inntil en avtalt kredittramme. Du betaler renter av det du har brukt i tillegg til rammeprovisjon.

  • Finansierer bedriftens kortsiktige utgifter i perioder der inntektene er mindre enn de løpende utgiftene.
  • Egner seg for alle typer næringsdrivende, organisasjoner, lag og foreninger, i tillegg til offentlige etater og virksomheter.
  • Løpetiden på kassekreditten er inntil ett år og kan fornyes årlig.