Driftskreditt landbruk

Driftskreditt er en landbrukskreditt som kan brukes til betaling av driftsutgifter ved behov Det gir deg større fleksibilitet i hverdagen, og gjør at du står bedre rustet til å håndtere en ujevn kontantstrøm.

  • Kan utgjøre inntil 40 prosent av oppgjørsbeløpene det siste kalenderåret.
  • Du betaler kun renter for den delen av kreditten som er benyttet.
  •