Bankgaranti

En bankgaranti blir ofte brukt for å sikre avtaler mellom to parter. Denne kan brukes ved betalingsavtaler, kontrakter eller lån.

  • Banken stiller garanti på oppfordring av bedriften.
  • Du kan både få betalingsgaranti, kontrakts- og entreprenørgaranti, transportgaranti og andre garantier etter behov.
  • Når garantier blir nevnt i en kontrakt, bør garantiteksten partene er blitt enige om være et eget bilag til kontrakten.