Huskeliste

Dette må du ha tilgjengelig før du svarer på spørsmålene

For å besvare spørsmålene om antihvitvask må du logge inn med BankID eller BankID på mobil.  Vi anbefaler at du besvarer spørsmålene på en PC/Mac eller på nettbrett. Beregn 15 minutter på spørsmålene.

Du trenger følgende opplysninger tilgjengelig når du skal svare:

1. Firmaattest

2. Opplysninger om bedriftens reelle rettighetshavere:

  • Epost
  • Mobilnummer
  • Personnummer
  • PEP-status
  • Skatterelasjon i utlandet