SMS-varsling

Med våre SMS-tjenester kan du få satt opp automatisk SMS-varsling. Få en SMS hver gang det skjer en inn- eller utbetaling som overstiger valgt beløp, eller om det er betalinger til forfall uten dekning. Du kan i tillegg sette opp automatisk varsling av innbetalinger over et gitt beløp.

Fordeler med SMS-varsling:

  • Gir rask og enkel oversikt.
  • Varsling av store utbetalinger øker sikkerheten.