Bankavstemming

Er du bedriftskunde hos oss, kan du enkelt foreta en bankavstemming av alle dine bankkonti. Bankavstemming er nyttig for deg som ønsker å sjekke hva som har gått inn og ut av kontoene til bedriften, i forhold til det som faktisk er bokført på bankkontoene i regnskapet.

Med bankavstemming kan du:

  • oppdage eventuelle åpne poster i regnskapet
  • holde økonomisystemet oppdatert til enhver tid