Webfaktura

For bedrifter med lavt fakturavolum eller som ikke har egne faktureringssystemer som kan håndtere elektronisk faktura i EHF-formatet, vil webfaktura være en god tjeneste. Bedriften kan også motta faktura elektronisk via denne løsningen. Her kan du velge om du bare vil sende, bare vil motta eller vil sette opp begge deler.

  • Du trenger ikke investere i egen programvare.
  • Holder oversikt over mottatte og sendte fakturaer.