eFaktura fra bedrift til bedrift

eFaktura er en elektronisk faktura som sendes i form av en fil via NETS eller andre avtalte aksesspunkt i stedet for den tradisjonelle papirfakturaen. Med eFaktura kan du sende og motta faktura med andre bedrifter og leverandører.

Med eFaktura (B2B):
  • får du informasjonen du trenger om alle innbetalinger
  • sparer du tid, penger og papir på å sende fakturaer elektronisk